Verdraagbaarheid Spiriva en Spiriva Respimat (Bijwerkingen)

Hier vindt u meer informatie over de meest voorkomende bijwerking van Spiriva en Spiriva Respimat, een droge mond. Deze bijwerking werd daadwerkelijk aan het gebruik van het middel werd toegeschreven. Meer informatie

De incidentie was onder gebruikers van Spiriva en Spiriva Respimat statistisch significant groter dan in de controlegroepen. De klachten waren doorgaans mild van aard en verdwenen gedurende de behandeling. Een bijwerking werd beschouwd als 'gebruikelijk' bij een frequentie tussen de 1 en 10%.

De meest geziene bijwerkingen zijn anticholinerge bijwerkingen zoals droge mond, wat in klinische studies bij ongeveer 4% van de Spiriva patiënten met COPD en 3,2% van de Spiriva Respimat patiënten met COPD optrad. Bij astmapatiënten die Spiriva Respimat gebruikten was de incidentie van een droge mond 1,2%.  Ernstige bijwerkingen overeenkomstig de anticholinerge effecten zijn onder andere glaucoom, obstipatie en darmobstructie waaronder paralytische ileus en urineretentie. Bij hogere leeftijd kan de incidentie van anticholinerge bijwerkingen toenemen.

SmPC tekst

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen wordt verwezen naar de geregistreerde SmPC teksten van  Spiriva en Spiriva Respimat.

Het nascholingsinstituut van Boehringer Ingelheim

Website MedClass