Werkingsduur

De 24 uurs-effectiviteit van tiotropium berust op een langdurige blokkering van M3-receptor, die de cholinerg geïnduceerde contractie van gladde spiercellen in de bronchiale wand tegengaat. De dissociatiehalfwaardetijd van het tiotropium M3-receptorcomplex is meer dan 24 uur.Hierdoor is tiotropium een inhalatietherapie voor COPD en astma-patiënten die slechts eenmaal per dag hoeft worden geïnhaleerd.

Effectiviteit

Spiriva Respimat en Spiriva in de HandiHaler zijn geregistreerd als onderhoudsbehandeling bij COPD.

Spiriva en Spiriva Respimat zorgen bij COPD voor een aanhoudende bronchusverwijding, verbetering van de longfunctie, vermindering van kortademigheid en verbetering van kwaliteit van leven. Ze verminderen daarnaast exacerbaties en exacerbatie-gerelateerde ziekenhuisopnames. Voor Spiriva is ook nog aangetoond dat het hyperinflatie vermindert en inspanningsduur verbetert1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Spiriva Respimat is tevens geregistreerd als additionele onderhoudsbehandeling bij astma. Het kan ingezet worden bij volwassen astmapatiënten die momenteel behandeld worden met een onderhoudsdosering van een combinatie van inhalatiecorticosteroïden (≥800 µg budesonide/dag of equivalent) en langwerkende bèta-2-agonisten en die één of meer ernstige exacerbaties hebben doorgemaakt in het voorgaande jaar. De werkzaamheid en veiligheid van Spiriva Respimat zijn bij kinderen en adolescenten nog niet vastgesteld Spiriva Respimat zorgt bij astma voor een verbetering van de longfunctie, vermindering van het risico op een ernstige astma-exacerbatie en vermindering van het risico op een astma-verslechtering, ondanks het gelijktijdig gebruik van een inhalatiecorticosteroïde en een langwerkende beta2- agonist.9,10

11B-tekst Spiriva

2 1B tekst Spiriva Respimat

3. Tashkin D, et al. NEJM 2008;359:1543-1554.

4. Vogelmeier C et al. NEJM 2011;364(12):1093-1103.

5. Casaburi R. et al, Chest 2005;127:809-17.

6. O'Donnell D, et al. ERJ 2004;23:832–840.

7. Bateman E et al. Int J COPD 2010:5:197-208.

8. Bateman ED et al. Resp Med 2010;104(10):1460-72.

9SmPC tekst Spiriva Respimat

10Kerstjens H, Engel M, Dahl R, et al. Tiotropium in asthma poorly controlled with standard combination therapy, N Engl J Med. 2012; 367(13); 1198-1207

 

Nascholingen

Het nascholingsinstituut van Boehringer Ingelheim

Website MedClass