Verdraagbaarheid Spiriva (Bijwerkingen)

Hier vindt u meer informatie over de meest voorkomende bijwerking (d.w.z. een 'adverse event' die daadwerkelijk aan het gebruik van het middel werd toegeschreven) van Spiriva en Spiriva Respimat, zijnde: een droge mond

De incidentie van een droge mond was onder gebruikers van Spiriva en Spiriva Respimat statistisch significant groter dan in de controlegroepen. De klachten waren doorgaans mild van aard en verdwenen gedurende de behandeling. Een bijwerking werd beschouwd als 'gebruikelijk' bij een frequentie tussen de 1 en 10%.

De meest geziene bijwerkingen zijn anticholinerge bijwerkingen zoals droge mond, wat in klinische studies bij ongeveer 4% van de Spiriva patiënten en 3,2% van de Spiriva Respimat patiënten optrad. Ernstige bijwerkingen overeenkomstig de anticholinerge effecten zijn onder andere glaucoom, obstipatie en darmobstructie waaronder paralytische ileus en urineretentie. Bij hogere leeftijd kan de incidentie van anticholinerge bijwerkingen toenemen.

Voor een volledig overzicht van de bijwerkingen wordt verwezen naar de geregistreerde 1B (SmPC) tekst "capsules" of "Respimat".

Het nascholingsinstituut van Boehringer Ingelheim

Website MedClass