Werkzame stof en werkingsmechanisme

Tiotropium is een langwerkende, specifieke antagonist van de muscarinereceptoren. In de klinische geneeskunde spreekt men doorgaans van een anticholinergicum. Door binding aan de muscarine receptoren in het gladde spierweefsel van de bronchi, remt tiotropiumbromide de cholinerge (bronchoconstrictieve) werking van acetylcholine, dat vrijkomt uit de parasympatische zenuwuiteinden. De stof heeft een gelijke affiniteit voor de subtypen muscarinereceptoren M1 t/m M5. In de luchtwegen vertoont tiotropiumbromide een competitief en reversibel antagonisme voor de M3 receptoren, hetgeen leidt tot relaxatie. De effecten zijn dosisafhankelijk en duren langer dan 24 uur.  De lange werkingsduur wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de uitgesproken langzame dissociatie van de M3-receptor en vertoont daarbij een significant  langere dissociatie-halfwaardetijd  dan ipratropium.

Dissociatiehalfwaarde tijd in uren1

1 2 3
Ipratropium 0,11 0,035 0,26
Tiotropium 14,6 3,6 34,7
1. Barnes JP, Chest 2000;117:63S-66S

Bij toediening per inhalatie is tiotropium selectief werkzaam in de bronchiën, met een acceptabele therapeutische breedte alvorens systemische anticholinerge effecten kunnen optreden. De bronchodilatatie is hoofdzakelijk een lokaal effect (op de luchtwegen), en geen systemisch effect.

De dissociatie van de M2-receptoren verloopt sneller dan die van de M3-receptoren, wat resulteert in een kinetische selectiviteit voor de M3-receptor. De hoge potentie en trage receptordissociatie komen klinisch tot uiting in een significante en langwerkende bronchodilatatie in patiënten met COPD en astma.

Figuur 6. molecuulstructuur tiotropium

Het nascholingsinstituut van Boehringer Ingelheim

Website MedClass