HandiHaler

Kan het zijn dat er lege capsules bij zitten?

De Spiriva capsules bevatten heel weinig poeder. In de capsules zit tiotropiumbromide en lactosemonohydraat. Samen vormen deze stoffen slechts 5,5 mg poeder voor inhalatie. Door patiënten wordt regelmatig ten onrechte vermoed dat de capsules leeg zijn omdat door de zeer geringe inhoud (letterlijk een speldenknopje poeder) het overgrote deel van de capsule niet gevuld is. Tijdens de productie worden diverse in-proces controles gedaan, de kans dat een lege capsule het productieproces verlaat is zeer klein.

Mochten er echter twijfels blijven bestaan over eventuele lege capsules dan verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. U kunt hiervoor de Medical Information afdeling bereiken op telefoonnummer 0800-2255889.

Is het schadelijk wanneer fragmenten van de capsules geïnhaleerd worden?

Spiriva capsules zijn van gelatine gemaakt. De grootste fragmenten zullen in de Handihaler achterblijven, omdat ze het fijnmazige metalen rastertje niet kunnen passeren. Kleine deeltjes die het raster eventueel passeren zullen voornamelijk in de mondholte neerslaan. Mochten deze deeltjes toch de luchtwegen bereiken dan zullen deze fragmenten oplossen of weer naar buiten worden getransporteerd door het trilhaar systeem. Hierdoor levert het inhaleren van capsule fragmenten voor zover bekend geen problemen op.

Hoe kan het dat de capsules af en toe niet ratelen?

Als de capsules af en toe niet ratelen bij het inhaleren dan kan dit verschillende oorzaken hebben:

  1. De HandiHaler en/of de capsule kan vochtig zijn. Zorg ervoor dat de Handihaler na het schoonmaken 24 uur heeft kunnen drogen. Neem de Spiriva capsule pas vlak voor inhaleren uit de strip. Adem niet uit door de HandiHaler.
  2. Het mondstuk van de HandiHaler is niet goed gesloten. Verzeker u ervan dat het mondstuk aan beide zijden volledig op de basis is vastgeklikt.
  3. De groene knop van de HandiHaler is meer dan één keer ingedrukt. Druk de groene knop voor het doorprikken van de capsule één keer in. Meerdere keren indrukken kan er toe leiden dat de capsule versplintert en daardoor niet meer kan ratelen.
  4. Het hoofd wordt tijdens het inhaleren niet rechtop gehouden. Zorg ervoor dat tijdens het inhaleren het hoofd rechtop wordt gehouden waardoor de HandiHaler min of meer horizontaal blijft.

De speciale HandiHaler instructievideo laat stap voor stap zien hoe u de Spiriva HandiHaler gebruikt.

Hoe lang mag de HandiHaler worden gebruikt?

Wij raden aan om de HandiHaler uit hygiënisch oogpunt maximaal 12 maanden te gebruiken. Na deze periode kan bij de apotheek een startverpakking worden uitgegeven met een nieuwe HandiHaler en 10 Spiriva capsules.

Meer informatie over COPD en astma

www.luchtpunt.nl geeft COPD en astma patiënten voorlichting over gezondheid en COPD en astma

COPD Patiëntenvoorlichting astma Patiëntenvoorlichting

Ondersteunende organisaties

MEE Nederland

Vereniging voor ondersteuning bij leven met een beperking.

MEE Nederland

Stoppen met Roken

Ik kan stoppen

Een website als extra steuntje in de rug bij het stoppen met roken. Waarom is het verstandig te stoppen en hoe pak je dit aan? De website helpt.

Ik kan stoppen