Wat is tiotropium en hoe werkt Spiriva

Tiotropium is de werkzame stof in Spiriva. Dit is een luchtwegverwijder, het helpt de luchtwegen zich te openen, waardoor de kortademigheid afneemt. Het gebruik ervan is bedoeld als onderhoudsbehandeling. Tiotropium bevattende geneesmiddelen moeten dus dagelijks en gedurende een lange periode worden gebruikt.

Spiriva helpt patiënten met een chronisch obstructieve luchtwegaandoening (COPD) makkelijker te ademen. COPD is een chronische longaandoening die kortademigheid en hoesten veroorzaakt. Omdat COPD een chronische aandoening is moet u Spiriva iedere dag gebruiken en niet alleen als u moeite heeft met ademhalen of als u last heeft van andere verschijnselen van COPD. Spiriva is een langwerkende luchtwegverwijder die helpt om uw luchtwegen te openen en het gemakkelijker maken om lucht in en uit uw longen te krijgen. Het effect van dit geneesmiddel houdt 24 uur aan, daarom hoeft u het maar éénmaal per dag te gebruiken.

Spiriva is als ze gedurende langere tijd dagelijks wordt gebruikt, ook werkzaam wanneer u langdurige kortademigheid of benauwdheid (dyspneu) ondervindt als gevolg van uw aandoening. Na enkele weken of maanden van dagelijks gebruik zal Spiriva u helpen om de gevolgen van de aandoening op uw dagelijks leven te beperken. Het zorgt er dan bijvoorbeeld ook voor dat u lichamelijke activiteiten langer kunt volhouden. Dagelijks gebruik van Spiriva helpt ook om plotselinge, tijdelijke verslechteringen van uw COPD-symptomen (exacerbatie) te verminderen.

Meer informatie en aanwijzingen voor het juiste gebruik van Spiriva vindt u in de bijsluiter. U kunt de bijsluiter downloaden via (HandiHaler).

 

Waar moet ik op letten als ik Spiriva voor het eerst gebruik?

• Soms treden overgevoeligheidsreacties op. Als uw ademhaling verslechtert, of als u last krijgt van uitslag, zwelling of jeuk direct na het gebruik van uw inhalator, stop dan direct met het gebruik en raadpleeg onmiddellijk uw arts

• Soms kan het inhaleren van geneesmiddelen hoestaanvallen uitlokken. Als die niet snel overgaan, moet u uw arts waarschuwen.

• Zorg dat er geen medicatie in uw ogen komt. Gebeurt dat wel, dan kunt u last krijgen van pijnlijke, rode ogen, tijdelijk wazig zien en kringen en gekleurde beelden zien. Ook in dit geval moet u direct uw arts inschakelen.

• Een droge mond, wat kan optreden bij het gebruik van dit middel, kan op de lange termijn leiden tot tandbederf. Daarom is het beter uw gebit goed schoon te houden.

• Spiriva is bedoeld als onderhoudsbehandeling. Gebruik dit geneesmiddel niet bij een plotselinge aanval van kortademigheid of een piepende ademhaling. Als het goed is heeft uw arts u hiervoor een ander inhalatiemiddel gegeven (‘rescue-medicatie’). Volg de instructies van uw arts op.

Wat zijn de bijwerkingen?

Mensen die Spiriva gebruiken, kunnen last hebben van een droge mond. Ook moeilijke stoelgang (obstipatie) kan voorkomen. Deze klachten gaan meestal na verloop van tijd vanzelf weer over.

Er kunnen ook andere bijwerkingen optreden. Meer informatie hierover kunt u vinden in de bijsluiter. Meld alle bijwerkingen aan uw arts. Ook als u klachten krijgt die niet in de bijsluiter HandiHaler staan.

  • Hoe gebruik ik Spiriva

    Op deze pagina treft u uitleg over de werking van Spiriva en een video over hoe u de HandiHaler gebruikt.

Stoppen met Roken

Ik kan stoppen

Een website als extra steuntje in de rug bij het stoppen met roken. Waarom is het verstandig te stoppen en hoe pak je dit aan? De website helpt.

Ik kan stoppen