FAQ Respimat

Wat is de aanbevolen dosis van de Spiriva Respimat

De aanbevolen dosis Spiriva Respimat is eenmaal daags 5 µg twee inhalaties (2 x 2,5 µg), iedere dag op hetzelfde tijdstip.

Waarom zitten er kleine druppeltjes op het mondstuk en welke gevolgen heeft dat?

Bij gebruik van de Spiriva Respimat blijft een deel van de afgegeven dosis soms achter als kleine druppeltjes in het mondstuk. Deze druppeltjes verdampen in de tijd dat de inhalator niet door de patiënt wordt gebruikt.

Dit is heel gewoon en heeft geen invloed op het functioneren van het apparaat. De druppeltjes kunnen wel wat verkleuring veroorzaken doordat er een bruin laagje achter blijft als het water verdampt. Deze kleur ontstaat doordat de achterblijvende vaste stof langdurig in contact komt met zuurstof.

Kan ik de Spiriva Respimat samen met een voorzetkamer gebruiken?

Gezien de eigenschappen van de Spiriva Respimat is een voorzetkamer niet nodig. Wij hebben niet onderzocht of de Spiriva Respimat in combinatie met een voorzetkamer gebruikt kan worden. En wij kunnen niet garanderen dat de effectiviteit van de Spiriva Respimat even hoog is als hij wordt gecombineerd met een voorzetkamer.

Hoelang moet een inademing minimaal duren om een dosis van de Spiriva Respimat te inhaleren?

De minimale inademingtijd voor een volledige inhalatie nadat de ontspanner voor dosisafgifte is ingedrukt, is 1,5 seconde. Wanneer de patiënt lang en langzaam kan inademen, zal een groter deel van de toegediende dosis de longen bereiken en minder achterblijven in de mond en keel, wat gunstig is. Patiënten die korter dan 1,5 seconde inademen krijgen wellicht niet de gehele toegediende dosis binnen.

Waarom zijn er geen navullingen voor de Spiriva Respimat?

Vanuit hygiënisch oogpunt is gekozen om de Spiriva Respimat niet navulbaar te maken. Als men de Spiriva Respimat gaat navullen is het moeilijk om te garanderen dat de onderdelen die in aanraking komen met geneesmiddel schoon blijven, zeker als men de Respimat meerdere keren gaat navullen.

Ik krijg het patroon van de Respimat niet helemaal in het apparaat geplaatst. Hoe kan ik dit oplossen?

Wanneer het patroon van de Respimat tijdens het plaatsen niet helemaal in de Respimat gedrukt kan worden en tot ongeveer één centimeter naar buiten blijft steken, kan het zijn dat de houder al onder spanning staat. Dit kan worden opgelost door het indrukken van de ontspanknop. Wanneer het patroon na het indrukken van de ontspanknop langzaam in de Respimat verdwijnt en nu nog ongeveer één millimeter uitsteekt, is het patroon goed geplaatst. De Respimat kan nu verder gereed worden gemaakt voor gebruik.

Wat zijn de voordelen van de Spiriva Respimat vergeleken met een dosisaerosol of een poederinhalator?

De Spiriva Respimat is een nieuwe generatie multidosis-inhalator, die geen drijfgassen en elektriciteit nodig heeft, maar mechanisch werkt. Het belangrijkste kenmerk van de Spiriva Respimat is de Soft Mist™, een langzaam bewegende aërosol die gedurende lange tijd vrijkomt en daardoor gemakkelijk te inhaleren is. Dit leidt tot een hoge depositie (het achterblijven van werkzame bestanddelen) in de longen, waardoor er een lage dosis kan worden gebruikt. De Soft Mist™ bevat een grote ‘kleine deeltjes fractie’, die depositie in de longen verbetert. Bovendien is de werking van de Spiriva Respimat onafhankelijk van de inademingsnelheid van de patiënt.

Inhalatie instructie HandiHaler

Een korte video uitleg voor patiënten hoe de HandiHaler gebruikt moet worden

Bekijk video