Veel gestelde vragen

Kan iedereen Spiriva Respimat gebruiken?

Spiriva Respimat is alleen geschikt voor volwassenen. Kinderen mogen het middel dus niet gebruiken. Volwassenen met bepaalde aandoeningen moeten voorzichtiger zijn met Spiriva Respimat. Dit zijn mensen met:

• een verhoogde druk in de oogbol (nauwekamerhoek-glaucoom);

• een vergrootte prostaat of een bepaalde vorm van urinewegverstopping;

• een slechte nierfunctie;

• taaislijmziekte.

Spiriva® Respimat® dient daarnaast met voorzichtigheid te worden gebruikt bij patiënten die bekend zijn met hartritmestoornissen. Heeft u één van deze klachten en krijgt u Spiriva Respimat voorgeschreven, maak dan uw arts hierop attent.

Werkt Spiriva Respimat als ik al erg benauwd ben?

Spiriva Respimat dient als onderhoudsbehandeling voor COPD of astma gebruikt te worden. Het is niet geschikt voor het opheffen van acute benauwdheidsklachten. Hiervoor kunt u beter andere middelen gebruiken die sneller werken.

Hoeveel Spiriva Respimat moet ik gebruiken en wanneer?

Spiriva Respimat is een onderhoudsbehandeling en moet dus langdurig worden gebruikt. Voor een optimale werking, moet u het geneesmiddel het dagelijks, bij voorkeur in de ochtend bij het opstaan, rond hetzelfde tijdstip inhaleren. Als u van het gebruik een gewoonte maakt, slaat u minder snel een dosis over. Van Spiriva Respimat dient u dagelijks vlak na elkaar tweemaal een spraywolk te inhaleren.

Is het erg als ik Spiriva Respimat een keer vergeet?

Als u dit vrij snel ontdekt kunt u alsnog twee inhalaties nemen. Is het echter bijna tijd voor uw volgende dosis, dan neemt u deze en laat u de vergeten dosis achterwege. Neem nooit twee doses op hetzelfde moment of op dezelfde dag. Het is niet nodig om de overgeslagen dosis in te halen door middel van een dubbele dosis.

Is het erg als ik teveel Spiriva Respimat heb gebruikt?

Als u meer dan twee inhalaties Spiriva Respimat per dag neemt moet u dit onmiddellijk met uw arts bespreken. Het kan zijn dat u een groter risico heeft op het optreden van bijwerkingen zoals een droge mond, verstopping (obstipatie), moeilijk kunnen plassen, een toegenomen hartslag of wazig zien.

Beïnvloedt Spiriva Respimat mijn reactievermogen?

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van Spiriva Respimat op het reactievermogen. Bij minder dan 1 op de 100 mensen kan duizeligheid voorkomen bij het gebruik van dit middel. Wazig zien kan voorkomen bij minder dan 1 op de 1000 mensen.Duizeligheid of wazig zien kan uw rijvaardigheid of uw vermogen om machines te bedienen beïnvloeden. Als u geen last heeft van duizeligheid of wazig zien, kunt u dus gewoon aan het verkeer deelnemen en/of machines besturen.

Kan ik Spiriva Respimat gebruiken als ik zwanger ben of borstvoeding geef?

Er is nog weinig bekend over de effecten van Spiriva Respimat op de ongeboren baby en de zuigeling. Daarom wordt het afgeraden om het te gebruiken als u zwanger wilt worden, tijdens de zwangerschap, en tijdens de borstvoedingsperiode. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag het middel in deze perioden toch worden gebruikt. Dit kan alleen na zorgvuldig overleg met uw arts.

Kan ik Spiriva Respimat gebruiken samen met andere behandelingen voor COPD of astma-klachten?

Bij astma zal naast Spiriva Respimat altijd ook een ontstekingsremmend medicijn en een andere langwerkende luchtwegverwijder (een langwerkende bèta-2-agonist) geïnhaleerd moeten worden. Bij COPD kan ook het gelijktijdig gebruik van Spiriva Respimat met andere luchtwegverwijders in sommige gevallen noodzakelijk zijn. Gelijktijdig gebruik met ipratropium (Atrovent®) wordt afgeraden. Breng uw arts of apotheker altijd op de hoogte van andere geneesmiddelen die u gebruikt. Dit geldt ook voor middelen die u zonder recept bij de drogist of apotheker kunt kopen.

Kom ik in aanmerking voor een griepprik?

Een griepprik wordt aangeraden voor mensen met een verminderde weerstand, ouderen en jonge kinderen. Over het algemeen is het raadzaam dat mensen met COPD en astma een griepprik nemen. Dit geldt vooral voor ouderen.

Overleg dit met uw huisarts.

Hoe lang moet ik Spiriva Respimat gebruiken?

Spiriva Respimat is een onderhoudsbehandeling. Het moet dus gedurende een lange periode dagelijks worden gebruikt. COPD is een chronische luchtwegaandoening, dus bij COPD zult u Spiriva Respimat in principe altijd blijven gebruiken. Bij astma kan dit, in overleg met uw arts anders zijn, omdat astmaklachten per periode of seizoen kunnen verschillen. Mocht u om wat voor reden dan ook de behandeling met Spiriva Respimat willen stoppen, doe dit dan altijd alleen in overleg met uw arts.Als u gestopt bent met Spiriva Respimat, kunnen de klachten terugkeren.

Wat is de houdbaarheid van Spiriva Respimat?

Spiriva Respimat kan het beste bij kamertemperatuur worden bewaard. Het is ongeopend houdbaar tot de datum die op de verpakking staat achter: ‘niet te gebruiken na’ of ‘expiry date’. Nadat de verpakking is aangebroken en Spiriva Respimat al een keer is gebruikt, blijft dit geneesmiddel nog drie maanden goed. Daarna moet dit geneesmiddel worden weggegooid. Geneesmiddelen mogen niet in de prullenbak worden weggegooid. Breng oude medicijnen altijd terug naar de apotheek om ze daar te laten weggooien. Geef Spiriva Respimat nooit aan iemand anders met dezelfde klachten.

Spiriva Respimat en de bijsluiter

Lees de bijsluiter altijd goed door, ook als u Spiriva Respimat al enige tijd gebruikt. De laatste ontwikkelingen en nieuwste inzichten zullen altijd in de bijsluiter worden opgenomen. Door het lezen van de bijsluiter blijft u hiervan goed op de hoogte.

Bijsluiter  • Over Spiriva Respimat

    Uw arts heeft u Spiriva Respimat voorgeschreven. Dit middel wordt voorgeschreven als onderhoudsbehandeling om de klachten te verminderen bij COPD patiënten.